ტიფლის ბიზნეს თაუერი - საცხოვრებელი

მდებარეობა: აფაქიძის ქუჩა ქ. 11

14 სართულიანი საცხოვრებელი კომპლექსი.
მობინადრეები სარგებლობენ 24 საათიანი 

დაცვის მომსახურებითა და ჩქაროსნული, უხმო ლიფტით.